Direction: Outside UCAS Yanqihu Campus

Photo: CHEN Anlan