Direction: Yanqi Lake Campus

Photo: ZHENG Tong, YAO Yongfang